Standart Sapma Nedir?

img

Her sınav sonrası konuşulan, varlığı bilinen ama ne olduğu hakkında da çoğu kişinin pek bir bilgisi yoktur. Bilindiği kadarı standart sapma, ile az kişi tarafından çözülen sorular daha çok puan getirir.

Fakat zor soruları çözmek de çok puan getireceği anlamına gelmez. Standart sapma ders bazında uygulanır. Soru bazında uygulanmaz. Yani örneğin, edebiyatta çözülen en zor soru ile en kolay soru arasında bir puan farkı yoktur. Standart sapma, bir derste yapılan net sayısı Türkiye ortalamasının ne kadar üstündeyse standart sapma da bir o kadar puana katkı sağlar. Her sene getirdiği puan değişmesine rağmen birkaç puan bandındadır. Söz konusu sıralama olduğu için de birkaç puan da çok önemli rol oynar.

Geçen seneki TYT verilerine bakıldığında;

  • Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama

  • Sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama

  • Temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama

  • Fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama

Verilere bir göz atıldığında matematik ve fen dersinde yüksek net yapan öğrenci standart sapma ile ortalamadan daha da uzaklaşır. Bu sebep ile en zor soru değil de en fazla sayıda soru çözülmelidir. Zaman kaybettirecek sorulara gereğinden fazla uğraşmak standart sapma dan yararlanmak isteyen birisinin yapacağı en son seçenek olmalıdır.