Kullanıcı Sözleşmesi

DİKKAT

İşbu sözleşme, (Alıcı, Kullanıcı, Gerçek yâda Tüzel Kişi veya benzeri bir kuruluş

olarak ) siz ( Bundan sonra kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır ) ve ERİM BİLGİ

TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra

kısaca İçerik Sağlayıcı olarak anılacaktır) arasında, İçerik Sağlayıcı ‘ya ait

www.classcope.com web sitesi, Google Play ve Apple Store üzerinden sunulan mobil

uygulamaları kapsamında, fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcıya veya üçüncü taraflara ait

ve eser korumasına tabi içeriklere ve ürünlere kullanım ve erişim kurallarını içermektedir.

İşbu Sözleşmeye erişmek ve Sözleşmeyi imzalamak için 18 yaşından büyük olmanız, 18

yaşından küçük iseniz velinizden veya vasinizden izin veya onay almanız gerekmektedir.

Onay kutusunu seçtikten sonra karşınıza gelen ekranda devam butonuna basmanız ile birlikte

ürün veya içerikler kullanımınıza açılacaktır. Devam butonuna basmanız ve ardından ürün

veya içeriklerin kullanımınıza açılmış olması, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, kapsamını

anladığınızı ve içerdiği hükümleri elektronik ortamda peşinen kabul ve beyan ettiğiniz

anlamındadır. Sözleşmenin kapsamını anlamadıysanız veya sözleşmeyi kabul etmiyorsanız

lütfen sözleşmeyi onaylamamak ile birlikte İçerik Sağlayıcı ’ya ait internet sitesi, Google Play

ve Apple Store üzerinden sağladığı ürün ya da içerikleri kullanmayınız. Onay işlemi ile

birlikte sözleşmenin bir nüshası belirttiğiniz e-posta adresinize otomatik olarak

gönderilecektir. Ayrıca web sitesini (www.classcope.com) ziyaret ederek işbu Sözleşme'nin

bir kopyasına dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Süreli erişim hakkı elde ettiğiniz ürün veya içeriklerin özellikleri, kullanım bilgileri ve

hizmet şartları www.classcope.com web sitesinde yer almaktadır. İşbu Sözleşme’nin kabul

edilmesi ile birlikte ürün veya içeriklerin özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul

edilmiş sayılır Bu nedenle, söz konusu ürün ya da içeriklere ait bilgilerin ilgili adresler

üzerinden dikkatlice okunup, anlaşılması gerekmektedir. İçerik sağlayıcının içerik veya

ürünlere erişmek veya kullanmak için gerekli bilgisayar donanımı ve iletişim

donanımlarından sorumluluğu yoktur. Söz konusu tüm bilgisayar ve iletişim donanımlarını

temin etmek ve bakımını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca ürün veya

içerikleri web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinden

kullanabileceğinizi, gerekli donanımı temin yükünün size ait olduğunu, yazılım – donanım

uyuşmazlığı nedeni ile İçerik sağlayıcının sorumlu tutulamayacağını ve dolayısı ile donanımyazılım uyuşmazlığı sebebi ile iade veya zarar talep edemeyeceğinizi kabul ve beyan etmiş

durumdasınız.

İçerik Sağlayıcı, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde,

mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Sözleşmede yapılacak

değişikliklerin www.classcope.com adresi üzerinden duyurulacağını ve ilan tarihi ile birlikte

güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirmek isteriz.

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1 Lisans Veren

Unvanı : Erim Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hizmetleri A.Ş.

Adresi :

İnternet Adresi : www.classcope.com

Telefon Numarası :

Mersis Numarası :

1.2 Lisans Alan

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon Numarası :

E-posta Adresi :

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Özellikleri

İş bu sözleşme Kullanıcı’nın “ Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum ” onay kutusunu

işaretlemesi ve ardından gelen ekranda devam butonunu tıklaması ile birlikte kayıt işlemlerini

tamamlaması ile elektronik ortamda Kullanıcı ile İçerik Sağlayıcı arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme, İçerik Sağlayıcı ’ya ait www.classcope.com web sitesi, Google Play ve

Apple Store uygulaması aracılığıyla, seçmiş olduğunuz içerik veya ürünlerin internet ile

erişmek suretiyle kullanma hakkına dair Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

İşbu sözleşmenin bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla Kabul edilmesi, Kullanıcı’nın bu

konuda yetkili olduğu beyan ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul

edilmesi ve tüzel kişinin de söz konusu ürün ya da içerikleri kullanması durumunda, yetkisiz

kişi ile tüzel kişi müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Madde 3 – Ürün ve İçeriklerin Özellikleri

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet

üzerinden erişim sağlanan elektronik eğitim materyali olan Classcope’ un ( Bundan Sonra

Kısaca Ürün olarak anılacaktır ) süreli erişim lisansını elde etmiştir. Süreli erişim lisansı

hakkının elde edilmesi ile birlikte elektronik eğitim ürün ve hizmeti olan Classcope’a bu

sözleşme de belirtilen sınır ve sorumluluklarla, internet üzerinden erişim olanağı

sağlanmaktadır. Ürün ve içeriklere ait özellikler, kullanım koşulları vs. www.classcope.com

web sayfasında yer alan bilgilerde ve İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan ön

bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

Madde 4 – İçerik Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri

İçerik Sağlayıcı kendine ait olan, www.classcope.com web sitesi, Google Play ve

Apple Store uygulamaları kapsamında üçüncü kişilere ( Sağlayıcı, Satıcı vb. ) veya üçüncü

kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine, formlara, tarayıcılara vs. ürün veya

içeriklerine erişim linki verebilir. Söz konusu linkler sadece reklam veya referans amaçlı olup,

link verilmiş olması üçüncü kişilerin ürün veya içerikler üzerinde herhangi bir surette hak

sahibi olması ya da söz konusu link aracılığı ile ticari faaliyette bulumasın, kazanç elde

etmesine izni vermez. Bununla birlikte söz konusu linkler dolayısı ile meydana gelebilecek

zararlardan İçerik Sağlayıcı’nın sorumluluğu yoktur. Aynı şekilde İçerik sağlayıcı, kendine ait

olan, www.classcope.com web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinde üçüncü kişilere (

Sağlayıcı, Satıcı vb. ) veya üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine,

formlara, tarayıcılara vs. ait link verebilir. Bu linkler, sadece referans kolaylığı nedeniyle

İçerik Sağlayıcı tarafından sağlanmıştır. Ayrıca link verilmesi web sitesini, ürünü, dosyayı,

vb. veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden veya içerdiği bilgilere yönelik

herhangi bir türde garanti iradesi taşımamaktadır. Söz konusu linkler nedeni ile uğranabilecek

zararlardan İçerik Sağlayıcı’nın hiçbir suret ve nam adı altında sorumluluğu yoktur.

Kullanıcı, İşbu sözleşmenin tarafı olan İçerik Sağlayıcı’nın ve içerik Sağlayıcı ‘ya ait

grup şirketlerinden, İçerik Sağlayıcı’nın ortaklarından gelecek her türlü reklam, tanıtım ve

yapmış veya yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgilerin e-posta, kısa mesaj, telefon vb.

iletişim yolları ile tarafına ulaştırılmasını peşinen kabul eder. Ancak söz konusu reklam,

kampanya vb. bilgilendirilmenin yapılmamasını İçerik Sağlayıcı ‘ya bildirilmesinden itibaren

7 ( Yedi ) gün içerisinde ticari elektronik iletisi gönderilmesi durdurulur.

Madde 4 – Sözleşme Üzerinde Yapılacak Değişiklikler

İçerik Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi

uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri,

içerik sağlayıcıya ait olan www.classcope.com web sitesinde, Google Play veya Apple Store

uygulamalarından herhangi birinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

Madde 5 – Sorumsuzluk ve Sorumluluğun Sınırlanması

İçerik sağlayıcı günün her saati kesintisiz hizmet garantisi vermemektedir. Bununla

birlikte hız veya performans seviyesinde yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında İçerik

Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İçerik Sağlayıcı, yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen mücbir sebep halleri,

tedarikçinin altyapısında bulunan aksaklıklar, olası bir sistem çökmesi, yazılımdan

kaynaklanan sorunlar vb. dışında mal ya da hizmetten yararlanmanın devamlılığını sağlamak

zorundadır. Sözleşmenin ifasının, mal veya hizmetin devamlılığına etki edecek nedenlerin

oluşması halinde, İçerik Sağlayıcı Kullanıcı’yı makul bir süre içerisinde, www.classcope.com,

Google Play veya Apple Store uygulamaları, kısa mesaj, mail vb. iletişim yollarından

herhangi biri ile bilgilendirmek zorundadır.

İçerik sağlayıcı ’ya ait www.classcope.com internet sitesi, Google Play veya Apple

Store uygulamalarında yer alan içerik ya da ürünlerin kullanımı, erişimi sırasında meydana

gelebilecek sorun veya zararlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İçerik Sağlayıcı bu nedenle

zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın sözleşmeye konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi

bir telif hakkı veya mülkiyet haklarının ihlali şüphesi durumunda, İçerik Sağlayıcı,

www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları üzerinden sunulan her türlü

içerik ve ürünü kaldırma ya da Kullanıcının söz konusu ürün veya içeriğe erişimini

yasaklama, kısıtlama yetkisine sahiptir. Söz konusu ihlal şüphesinin araştırılması sonucunda

ihlal olduğu kanısına varılması durumunda Kullanıcı söz konusu ürün veya içeriklere erişim

hakkını kaybeder ve lisansı iptal edilir. Ancak ihlal olmadığının tespit edilmesi durumunda

söz konusu erişim kısıtlaması ya da yasağı makul süre içerisinde kaldırılır.

İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com, Google Play veya Apple Store

uygulamalarının kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana

gelebilecek ticari kâr, başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, verilerin kaybolması vb.

durumlarda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan İçerik Sağlayıcı sorumlu

değildir. Ayrıca her ne olursa olsun İçerik Sağlayıcı’nın www.classcope.com, Google Play

veya Apple Store uygulamaları veya bunlar üzerinden sunulan ürün ya da içerik ya da bu

sözleşmenin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu, ödenmiş olan lisan bedeli ile

sınırlıdır.

Madde 6 – Ürünlerin veya İçeriklerin Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 Süreli Erişim Lisans Hakkı

Kullanıcı, www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları üzerinden

satın alarak kaydolmakla sadece ürün veya içeriklere ait süreli erişim lisansına sahip olur. Söz

konusu süreli erişim lisansı Kullanıcı ’ya, söz konusu ürün veya içeriklere münferit olarak

erişim yetkisi verir. Kullanıcı bu erişim yetkisini, münferiden, kâr elde etme amacı olmadan,

ticari faaliyet gütmeden ve İş bu sözleşme ile bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki

ön bilgilendirme formuna uygun olarak kullanmak zorundadır.

6.2 Fikri Mülkiyet Hakları

İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com, Google Play veya Apple Store

uygulamaları üzerinde erişime sunulan içeriklerin, ürünlerin, telif haklarına tabi çalışmaların

ve kısaca her türlü içeriğin ve tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların mülkiyet hakkı

saklıdır. İşbu sözleşme hiçbir şart ve surette kullanıcıya veya üçüncü kişilere içerik, ürün vb.

üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanma, ihlal etme ve faaliyetlerde bulunma

hakkı vermez ya da söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

6.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler

Kullanıcı web sitesini ( www.classcope.com ), mobil uygulamaları ( Google Play ve

Apple Store Üzerinden indirilen İçerik Sağlayıcı ‘ya ait uygulamalar ) yürüklükte bulunan

tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak kullanmak zorundadır.

Kullanıcı, İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com sitesindeki veya Google Play

ve Apple Store ’da bulunan mobil uygulamalar da bulunan içerik, görüntü, ses, belge vs.

üzerinde değişiklik yapmamayı, değişiklik yapmamayı, her ne amaçla olursa olsun

kopyalamamayı, herhangi bir mecrada yayınlamamayı, sözleşme amacı dışında kullanmamayı

kabul eder. Söz konusu görüntü, ses, belge vs. içeriğin tümünün ya da bir kısmının bilgisayara

indirilmesi ve kaydedilmesi yasaktır.

Kullanıcı münferit kullanım hakkına sahiptir. Bu nedenle kullanım hakkını bedelsiz

dâhi olsa İçerik Sağlayıcı’nın yazılı izni olmaksızın devredemez, kiralayamaz, satamaz veya

bir başkasına sunamaz. Söz konusu ürün ya da içeriklerin birden fazla sayıda bilgisayar, iş

istasyonu veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz

Kullanıcı, içerik sağlayıcıya ait web sitesine veya mobil uygulamalara zarar

verecek bir davranışta bulunamaz. Üçüncü kişilerin söz konusu web sitesinden ya da mobil

uygulamalardan yararlanmasını engelleyecek şekilde işlemler yapamaz. Yasak yollar ile elde

edilen içerik veya ürünlerin satışı, kiralanması ya da doğrudan veya dolaylı olarak birden çok

kişiye ulaştırılması yasaktır. Kullanıcı’nın yasaklı eylemlerde bulunması durumunda İçerik

Sağlayıcı, Kullanıcının söz konusu ürün ya da içeriklere erişimini kısıtlayabilir ya da

tamamen kaldırabilir. Ayrıca tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı ‘ya söz

konusu ihlali 10 gün içinde kaldırması için ihtarda bulunabilir.

Kullanıcı’nın İçerik Sağlayıcı ‘ya ait web sitesini veya mobil uygulamaları

sözleşmenin amacına veya hukuka aykırı kullanması veya bunları yapması için üçüncü bir

kişiye izin vermesi, yasaklı eylemlerde bulunması veya bu eylemlerde bulunmak isteyen

üçüncü kişilere izin vermesi ya da onlarla birlikte hareket etmesi durumunda İçerik Sağlayıcı

sözleşmeyi feshedebilir ve uğradığı tüm zararları talep edebilir.

İçerik Sağlayıcı’nın, mevzuata, sözleşmeye açıkça aykırı olan veya suç teşkil eden

kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin, söz konusu internet sitesine ve

mobil uygulamaları erişimi engelleme hakkı saklıdır.

Kullanıcı ayrıca işbu sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı

takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacaktır. Ayrıca ürün

ve içeriğe ilişkin lisans verenler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan

dolayı İçerik Sağlayıcı’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık

ücreti de dâhil olmak üzere, diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, İçerik Sağlayıcı’nın sağladığı ürün ve içerik dâhil olmak üzere, web sitesini

veya mobil uygulamaları amacı dışında üçüncü kişilere, ya da üçüncü kişilerin sahip olduğu

haklara zarar verecek şekilde kullanamaz.

Kullanıcı sözleşmeye aykırı davranması durumunda İçerik Sağlayıcı’nın ve üçüncü

kişilerin uğrayacağı tüm zararlardan sorumludur. İçerik Sağlayıcı’nın üçüncü kişilerin

uğradığı zarar, şikâyet ve benzeri durumlarda sorumluluğu olmadığı gibi açılacak dava, icra

ya da şikâyetlerde hiçbir şekilde taraf ya da muhatap olmayacaktır. İçerik Sağlayıcı’nın

üçüncü kişilere karşı herhangi bir ödeme ya da yükümlülük altına girmesi durumunda, üçüncü

kişilere karşı ödemiş olduğu zarar ile birlikte uğradığı tüm zararları Kullanıcı ’ya rücu

edecektir. Kullanıcı, İçerik Sağlayıcı’nın talebi üzerine uğramış olduğu zararları ve üçüncü

kişilere karşı yapmış olduğu ödemeleri, masrafları ya da yükümlülükleri kayıtsız şartsız

olarak ödemeyi kabul ve beyan etmiştir.

Madde 7 – Kayıt Bilgileri ve Gizlilik Politikası

Kullanıcı’nın www.classcope.com, Google Play veya Apple Store mobil uygulaması

üzerinden kayıt gerçekleştirirken veya daha sonra verilecek olan şifre, kullanıcı adı ve diğer

bilgilerin doğruluğu, gizliliği, muhafaza edilmesi, üçüncü kişilerden sakınılması ve

kullanılması ile ilgili her türlü sorumluluk ve husus KULLANICI ’ya aittir. Bilgilerin üçüncü

kişilerin eline geçmesinden veya üçüncü kişilerin bu bilgiler ile www.classcope.com

üzerinden içeriğe veya ürünlere erişmesinden İçerik Sağlayıcı’nın sorumluluğu yoktur.

Söz konu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi, kullanılması gibi nedenlerle

üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan Kullanıcı sorumlu olup bu hususlarda İçerik

Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Madde 8 – Mücbir Sebepler

İçerik Sağlayıcı’nın, mücbir sebep halleri boyunca Sözleşme ile belirlenen

yükümlülüklerinin bir kısmını ya da tamamını geciktirmesi ya da hiç ifa edememesi

durumunda sorumluluğu yoktur. Söz konusu haller boyunca İçerik Sağlayıcı’nın sorumluluğu

geçici olarak askıya alınacaktır. Bununla birlikte söz konusu haller nedeniyle yaşanılan

gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme nedeni ile temerrüt söz konusu olmayacak ve İçerik

Sağlayıcı’dan hiçbir nam adı altında tazminat veya bedelden indirim talep edilmeyecektir.

Mücbir sebep teriminden anlaşılması gereken ( sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ) , savaş, seferberlik, grev, isyan, doğal afet, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, internet alt

yapısında veya sunucularda meydana gelecek arızalar ve mahkemelerce erişimin

engellenmesi, kısıtlanması veya kaldırılması yönünde tedbir kararları ile birlikte İçerik

Sağlayıcı’nın kontörlü dışında gerçekleşen olaylar olarak yorumlanabilir.

Madde 9- İletişim Bilgileri

Erim Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hizmetleri A.Ş.

Bamyasuyu Mahallesi 147. Sk. Stad 3 Apt. B Blok No:8/5 Haliliye/ŞANLIURFA

Müşteri Hizmetleri/Çağrı Merkezi 0850 425 2200

Madde 9 – Genel Hükümler

9.1 Sözleşme’nin Devri ve Alt Sözleşme

Kullanıcı işbu sözleşmeyi ve bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkileri

bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemez. İçerik Sağlayıcı, bu sözleşme kapsamındaki

hak ve yetkilerini Kullanıcı’nın onayını almaksızın üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye

devredebilir veya alt sözleşme yapabilir.

9.2 Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ya da bir kısmının mahkeme veya yetkili

merci tarafından geçersiz, hükümsüz sayılması, Sözleşmenin ve diğer hükümlerin geçerliliğini

etkilemeyecektir. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının yetkili merci ya da

mahkeme kararı ile geçersiz, hükümsüz sayılması durumunda, İçerik Sağlayıcı söz konusu

hüküm veya hükümleri verilen karar doğrultusunda Kanunlara uygun olarak düzenleyebilir

veya söz konusu hükümleri sözleşmeden ayrı tutarak, Sözleşmenin diğer hükümlerinin

tamamen etkili ve geçerli kalmasına karar verebilir.

9.3. Feragat ve Vazgeçme

İçerik Sağlayıcı’nın sözleşme kapsamındaki haklarının bir kısmını ya da tamamını

uygulamaması veya uygulamayı ertelemesi, söz konusu haklarından vazgeçtiği anlamına

gelmez. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi ya da uygulamayı

ertelemesi, daha sonra çıkacak ihlal ya da temerrütlerden feragat edeceği anlamına gelmez.

İçerik Sağlayıcı’nın feragati yazılı geçerlilik koşuluna tabidir, yazılı olmayan feragat hiçbir

hüküm ve sonuç doğurmaz.

Madde 10 – Yürürlük ve Sona erme

Kullanıcı web sitesinden veya mobil uygulamalar üzerinden “ Sözleşmeyi okudum ve

onaylıyorum ” onay kutusunu işaretlemesi ve ardından gelen ekranda devam butonunu

tıklamasından sonra işlemlerini tamamlaması ile elektronik ortamda Kullanıcı ile İçerik

Sağlayıcı arasında akdedilmiş olur ve yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın ürün ya da içeriklere erişmeyi kullanmayı sona erdirmesi

ve üyelikten çıkış talimatları doğrultusunda üyeliğini sona erdirmesi, İçerik Sağlayıcı ile

Kullanıcı arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya işbu sözleşmede

sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile başka hiçbir işlem ya da ihtar

yapmaksızın kendiliğinden sona erer. Kullanıcı’nın madde 6 ve madde 7 de sayılan

yükümlülükleri sözleşme sona erse dahi devam eder. Bu nedenle Kullanıcı sözleşme

hükümsüz kalmış olsa dâhi, İçerik Sağlayıcı ’ya ait ürün ya da içerikleri ifşa etmemek,

kopyalamamak, çoğaltmamak ve güvenliğini ihlal etmemek zorundadır.

İşbu sözleşme Kullanıcı ‘ya 365 gün erişim hakkı sağlar. Söz konusu sürenin dolması

ile birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşme sona erer.

Kullanıcı sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra, İçerik

Sağlayıcı’nın talebi halinde www.classcope.com ve mobil uygulamalar üzerinden elde ettiği

her türlü belge, görüntü, ses ve her türlü içeriği kendi mülkiyeti ya da yönetiminde bulunan

tüm bilgisayar ve donanımlardan silmeyi taahhüt eder. Ayrıca söz konusu belgelerin yazılı

baskısı alınması durumunda söz konusu baskıları imha eder.

Madde 11 - Geçerli Mevzuat ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunları hükümlerine tabidir. Taraflar arasında

bu Sözleşme ’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra

Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu ONBİR ana maddeden ve YEDİ sayfadan oluşan Sözleşme, ………………. Tarihinde düzenlenmiş olup, Kullanıcı’nın sözleşmeyi okuduktan ve onay kutusunu

işaretleyerek kabul ettikten sonra, bir nüshası Kullanıcı’nın belirttiği e-posta adresine

otomatik olarak postalanacaktır.

image
image
image
image
image
image
image
image