Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, (Alıcı, Kullanıcı, Gerçek yâda Tüzel Kişi veya benzeri bir kuruluş olarak ) siz ( Bundan sonra kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır ) ve ERİM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca İçerik Sağlayıcı olarak anılacaktır) arasında, İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com web sitesi, Google Play ve Apple Store üzerinden sunulan mobil uygulamaları kapsamında, fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcıya veya üçüncü taraflara ait ve eser korumasına tabi içeriklere ve ürünlere kullanım ve erişim kurallarını içermektedir. İşbu Sözleşmeye erişmek ve Sözleşmeyi imzalamak için 18 yaşından büyük olmanız, 18 yaşından küçük iseniz velinizden veya vasinizden izin veya onay almanız gerekmektedir. Onay kutusunu seçtikten sonra karşınıza gelen ekranda devam butonuna basmanız ile birlikte ürün veya içerikler kullanımınıza açılacaktır. Devam butonuna basmanız ve ardından ürün veya içeriklerin kullanımınıza açılmış olması, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, kapsamını anladığınızı ve içerdiği hükümleri elektronik ortamda peşinen kabul ve beyan ettiğiniz anlamındadır. Sözleşmenin kapsamını anlamadıysanız veya sözleşmeyi kabul etmiyorsanız lütfen sözleşmeyi onaylamamak ile birlikte İçerik Sağlayıcı ’ya ait internet sitesi, Google Play ve Apple Store üzerinden sağladığı ürün ya da içerikleri kullanmayınız. Onay işlemi ile birlikte sözleşmenin bir nüshası belirttiğiniz e-posta adresinize otomatik olarak gönderilecektir. Ayrıca web sitesini (www.classcope.com) ziyaret ederek işbu Sözleşme'nin bir kopyasına dilediğiniz zaman erişebilirsiniz. Süreli erişim hakkı elde ettiğiniz ürün veya içeriklerin özellikleri, kullanım bilgileri ve hizmet şartları www.classcope.com web sitesinde yer almaktadır. İşbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile birlikte ürün veya içeriklerin özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul edilmiş sayılır Bu nedenle, söz konusu ürün ya da içeriklere ait bilgilerin ilgili adresler üzerinden dikkatlice okunup, anlaşılması gerekmektedir. İçerik sağlayıcının içerik veya ürünlere erişmek veya kullanmak için gerekli bilgisayar donanımı ve iletişim donanımlarından sorumluluğu yoktur. Söz konusu tüm bilgisayar ve iletişim donanımlarını temin etmek ve bakımını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca ürün veya içerikleri web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinden kullanabileceğinizi, gerekli donanımı temin yükünün size ait olduğunu, yazılım – donanım uyuşmazlığı nedeni ile İçerik sağlayıcının sorumlu tutulamayacağını ve dolayısı ile donanımyazılım uyuşmazlığı sebebi ile iade veya zarar talep edemeyeceğinizi kabul ve beyan etmiş durumdasınız. İçerik Sağlayıcı, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde, mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin www.classcope.com adresi üzerinden duyurulacağını ve ilan tarihi ile birlikte güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirmek isteriz.


Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

  • 1.1 Lisans Veren
  • Unvanı : Erim Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hizmetleri A.Ş.
  • Adresi :
  • İnternet Adresi : www.classcope.com
  • Telefon Numarası :
  • Mersis Numarası :

  • 1.2 Lisans Alan
  • Adı/Soyadı/Unvanı :
  • Adresi :
  • İnternet Adresi :
  • Telefon Numarası :
  • Mersis Numarası :
Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Özellikleri

 • İş bu sözleşme Kullanıcı’nın “ Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum ” onay kutusunu işaretlemesi ve ardından gelen ekranda devam butonunu tıklaması ile birlikte kayıt işlemlerini tamamlaması ile elektronik ortamda Kullanıcı ile İçerik Sağlayıcı arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, İçerik Sağlayıcı ’ya ait www.classcope.com web sitesi, Google Play ve Apple Store uygulaması aracılığıyla, seçmiş olduğunuz içerik veya ürünlerin internet ile erişmek suretiyle kullanma hakkına dair Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. İşbu sözleşmenin bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla Kabul edilmesi, Kullanıcı’nın bu konuda yetkili olduğu beyan ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi ve tüzel kişinin de söz konusu ürün ya da içerikleri kullanması durumunda, yetkisiz kişi ile tüzel kişi müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Madde 3 – Ürün ve İçeriklerin Özellikleri
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet üzerinden erişim sağlanan elektronik eğitim materyali olan Classcope’ un ( Bundan Sonra Kısaca Ürün olarak anılacaktır ) süreli erişim lisansını elde etmiştir. Süreli erişim lisansı hakkının elde edilmesi ile birlikte elektronik eğitim ürün ve hizmeti olan Classcope’a bu sözleşme de belirtilen sınır ve sorumluluklarla, internet üzerinden erişim olanağı sağlanmaktadır. Ürün ve içeriklere ait özellikler, kullanım koşulları vs. www.classcope.com web sayfasında yer alan bilgilerde ve İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

Madde 4 – İçerik Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri

 • İçerik Sağlayıcı kendine ait olan, www.classcope.com web sitesi, Google Play ve Apple Store uygulamaları kapsamında üçüncü kişilere ( Sağlayıcı, Satıcı vb. ) veya üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine, formlara, tarayıcılara vs. ürün veya içeriklerine erişim linki verebilir. Söz konusu linkler sadece reklam veya referans amaçlı olup, link verilmiş olması üçüncü kişilerin ürün veya içerikler üzerinde herhangi bir surette hak sahibi olması ya da söz konusu link aracılığı ile ticari faaliyette bulumasın, kazanç elde etmesine izni vermez. Bununla birlikte söz konusu linkler dolayısı ile meydana gelebilecek zararlardan İçerik Sağlayıcı’nın sorumluluğu yoktur. Aynı şekilde İçerik sağlayıcı, kendine ait olan, www.classcope.com web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinde üçüncü kişilere ( Sağlayıcı, Satıcı vb. ) veya üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine, formlara, tarayıcılara vs. ait link verebilir. Bu linkler, sadece referans kolaylığı nedeniyle İçerik Sağlayıcı tarafından sağlanmıştır. Ayrıca link verilmesi web sitesini, ürünü, dosyayı, vb. veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti iradesi taşımamaktadır. Söz konusu linkler nedeni ile uğranabilecek zararlardan İçerik Sağlayıcı’nın hiçbir suret ve nam adı altında sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, İşbu sözleşmenin tarafı olan İçerik Sağlayıcı’nın ve içerik Sağlayıcı ‘ya ait grup şirketlerinden, İçerik Sağlayıcı’nın ortaklarından gelecek her türlü reklam, tanıtım ve yapmış veya yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgilerin e-posta, kısa mesaj, telefon vb. iletişim yolları ile tarafına ulaştırılmasını peşinen kabul eder. Ancak söz konusu reklam, kampanya vb. bilgilendirilmenin yapılmamasını İçerik Sağlayıcı ‘ya bildirilmesinden itibaren 7 ( Yedi ) gün içerisinde ticari elektronik iletisi gönderilmesi durdurulur. Madde 4 – Sözleşme Üzerinde Yapılacak Değişiklikler İçerik Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, içerik sağlayıcıya ait olan www.classcope.com web sitesinde, Google Play veya Apple Store uygulamalarından herhangi birinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

Madde 5 – Sorumsuzluk ve Sorumluluğun Sınırlanması

 • İçerik sağlayıcı günün her saati kesintisiz hizmet garantisi vermemektedir. Bununla birlikte hız veya performans seviyesinde yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında İçerik Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İçerik Sağlayıcı, yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen mücbir sebep halleri, tedarikçinin altyapısında bulunan aksaklıklar, olası bir sistem çökmesi, yazılımdan kaynaklanan sorunlar vb. dışında mal ya da hizmetten yararlanmanın devamlılığını sağlamak zorundadır. Sözleşmenin ifasının, mal veya hizmetin devamlılığına etki edecek nedenlerin oluşması halinde, İçerik Sağlayıcı Kullanıcı’yı makul bir süre içerisinde, www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları, kısa mesaj, mail vb. iletişim yollarından herhangi biri ile bilgilendirmek zorundadır. İçerik sağlayıcı ’ya ait www.classcope.com internet sitesi, Google Play veya Apple Store uygulamalarında yer alan içerik ya da ürünlerin kullanımı, erişimi sırasında meydana gelebilecek sorun veya zararlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İçerik Sağlayıcı bu nedenle zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın sözleşmeye konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı veya mülkiyet haklarının ihlali şüphesi durumunda, İçerik Sağlayıcı, www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları üzerinden sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma ya da Kullanıcının söz konusu ürün veya içeriğe erişimini yasaklama, kısıtlama yetkisine sahiptir. Söz konusu ihlal şüphesinin araştırılması sonucunda ihlal olduğu kanısına varılması durumunda Kullanıcı söz konusu ürün veya içeriklere erişim hakkını kaybeder ve lisansı iptal edilir. Ancak ihlal olmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu erişim kısıtlaması ya da yasağı makul süre içerisinde kaldırılır. İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamalarının kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kâr, başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, verilerin kaybolması vb. durumlarda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan İçerik Sağlayıcı sorumlu değildir. Ayrıca her ne olursa olsun İçerik Sağlayıcı’nın www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları veya bunlar üzerinden sunulan ürün ya da içerik ya da bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu, ödenmiş olan lisan bedeli ile sınırlıdır.

Madde 6- Ürünlerin veya İçeriklerin Fikri Mülkiyet Hakları

  • 6.1 Süreli Erişim Lisans Hakkı
  • Kullanıcı, www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları üzerinden satın alarak kaydolmakla sadece ürün veya içeriklere ait süreli erişim lisansına sahip olur. Söz konusu süreli erişim lisansı Kullanıcı ’ya, söz konusu ürün veya içeriklere münferit olarak erişim yetkisi verir. Kullanıcı bu erişim yetkisini, münferiden, kâr elde etme amacı olmadan, ticari faaliyet gütmeden ve İş bu sözleşme ile bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki ön bilgilendirme formuna uygun olarak kullanmak zorundadır.

   6.2 Fikri Mülkiyet Hakları
  • İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com, Google Play veya Apple Store uygulamaları üzerinde erişime sunulan içeriklerin, ürünlerin, telif haklarına tabi çalışmaların ve kısaca her türlü içeriğin ve tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İşbu sözleşme hiçbir şart ve surette kullanıcıya veya üçüncü kişilere içerik, ürün vb. üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanma, ihlal etme ve faaliyetlerde bulunma hakkı vermez ya da söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

   6.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler
  • Kullanıcı web sitesini ( www.classcope.com ), mobil uygulamaları ( Google Play ve Apple Store Üzerinden indirilen İçerik Sağlayıcı ‘ya ait uygulamalar ) yürüklükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Kullanıcı, İçerik Sağlayıcı ‘ya ait www.classcope.com sitesindeki veya Google Play ve Apple Store ’da bulunan mobil uygulamalar da bulunan içerik, görüntü, ses, belge vs. üzerinde değişiklik yapmamayı, değişiklik yapmamayı, her ne amaçla olursa olsun kopyalamamayı, herhangi bir mecrada yayınlamamayı, sözleşme amacı dışında kullanmamayı kabul eder. Söz konusu görüntü, ses, belge vs. içeriğin tümünün ya da bir kısmının bilgisayara indirilmesi ve kaydedilmesi yasaktır. Kullanıcı münferit kullanım hakkına sahiptir. Bu nedenle kullanım hakkını bedelsiz dâhi olsa İçerik Sağlayıcı’nın yazılı izni olmaksızın devredemez, kiralayamaz, satamaz veya bir başkasına sunamaz. Söz konusu ürün ya da içeriklerin birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz Kullanıcı, içerik sağlayıcıya ait web sitesine veya mobil uygulamalara zarar verecek bir davranışta bulunamaz. Üçüncü kişilerin söz konusu web sitesinden ya da mobil uygulamalardan yararlanmasını engelleyecek şekilde işlemler yapamaz. Yasak yollar ile elde edilen içerik veya ürünlerin satışı, kiralanması ya da doğrudan veya dolaylı olarak birden çok kişiye ulaştırılması yasaktır. Kullanıcı’nın yasaklı eylemlerde bulunması durumunda İçerik Sağlayıcı, Kullanıcının söz konusu ürün ya da içeriklere erişimini kısıtlayabilir ya da tamamen kaldırabilir. Ayrıca tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı ‘ya söz konusu ihlali 10 gün içinde kaldırması için ihtarda bulunabilir. Kullanıcı’nın İçerik Sağlayıcı ‘ya ait web sitesini veya mobil uygulamaları sözleşmenin amacına veya hukuka aykırı kullanması veya bunları yapması için üçüncü bir kişiye izin vermesi, yasaklı eylemlerde bulunması veya bu eylemlerde bulunmak isteyen üçüncü kişilere izin vermesi ya da onlarla birlikte hareket etmesi durumunda İçerik Sağlayıcı sözleşmeyi feshedebilir ve uğradığı tüm zararları talep edebilir. İçerik Sağlayıcı’nın, mevzuata, sözleşmeye açıkça aykırı olan veya suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin, söz konusu internet sitesine ve mobil uygulamaları erişimi engelleme hakkı saklıdır. Kullanıcı ayrıca işbu sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacaktır. Ayrıca ürün ve içeriğe ilişkin lisans verenler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İçerik Sağlayıcı’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere, diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. Kullanıcı, İçerik Sağlayıcı’nın sağladığı ürün ve içerik dâhil olmak üzere, web sitesini veya mobil uygulamaları amacı dışında üçüncü kişilere, ya da üçüncü kişilerin sahip olduğu haklara zarar verecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı sözleşmeye aykırı davranması durumunda İçerik Sağlayıcı’nın ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararlardan sorumludur. İçerik Sağlayıcı’nın üçüncü kişilerin uğradığı zarar, şikâyet ve benzeri durumlarda sorumluluğu olmadığı gibi açılacak dava, icra ya da şikâyetlerde hiçbir şekilde taraf ya da muhatap olmayacaktır. İçerik Sağlayıcı’nın üçüncü kişilere karşı herhangi bir ödeme ya da yükümlülük altına girmesi durumunda, üçüncü kişilere karşı ödemiş olduğu zarar ile birlikte uğradığı tüm zararları Kullanıcı ’ya rücu edecektir. Kullanıcı, İçerik Sağlayıcı’nın talebi üzerine uğramış olduğu zararları ve üçüncü kişilere karşı yapmış olduğu ödemeleri, masrafları ya da yükümlülükleri kayıtsız şartsız olarak ödemeyi kabul ve beyan etmiştir.


Madde 7 – Kayıt Bilgileri ve Gizlilik Politikası

 • Kullanıcı’nın www.classcope.com, Google Play veya Apple Store mobil uygulaması üzerinden kayıt gerçekleştirirken veya daha sonra verilecek olan şifre, kullanıcı adı ve diğer bilgilerin doğruluğu, gizliliği, muhafaza edilmesi, üçüncü kişilerden sakınılması ve kullanılması ile ilgili her türlü sorumluluk ve husus KULLANICI ’ya aittir. Bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden veya üçüncü kişilerin bu bilgiler ile www.classcope.com üzerinden içeriğe veya ürünlere erişmesinden İçerik Sağlayıcı’nın sorumluluğu yoktur. Söz konu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi, kullanılması gibi nedenlerle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan Kullanıcı sorumlu olup bu hususlarda İçerik Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.


Madde 8 – Mücbir Sebepler

 • İçerik Sağlayıcı’nın, mücbir sebep halleri boyunca Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinin bir kısmını ya da tamamını geciktirmesi ya da hiç ifa edememesi durumunda sorumluluğu yoktur. Söz konusu haller boyunca İçerik Sağlayıcı’nın sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bununla birlikte söz konusu haller nedeniyle yaşanılan gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme nedeni ile temerrüt söz konusu olmayacak ve İçerik Sağlayıcı’dan hiçbir nam adı altında tazminat veya bedelden indirim talep edilmeyecektir. Mücbir sebep teriminden anlaşılması gereken ( sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ) , savaş, seferberlik, grev, isyan, doğal afet, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, internet alt yapısında veya sunucularda meydana gelecek arızalar ve mahkemelerce erişimin engellenmesi, kısıtlanması veya kaldırılması yönünde tedbir kararları ile birlikte İçerik Sağlayıcı’nın kontörlü dışında gerçekleşen olaylar olarak yorumlanabilir.

Madde 9 – İletişim Bilgileri

 • Erim Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hizmetleri A.Ş.

 • Bamyasuyu Mahallesi 147. Sk. Stad 3 Apt. B Blok No:8/5 Haliliye/ŞANLIURFA

 • Müşteri Hizmetleri/Çağrı Merkezi 0850 425 2200


Madde 10- Genel Hükümler

  • 10.1 Sözleşme’nin Devri ve Alt Sözleşme
  • Kullanıcı işbu sözleşmeyi ve bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkileri bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemez. İçerik Sağlayıcı, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini Kullanıcı’nın onayını almaksızın üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye devredebilir veya alt sözleşme yapabilir.

  • 10.2 Kısmi Geçersizlik
  • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ya da bir kısmının mahkeme veya yetkili merci tarafından geçersiz, hükümsüz sayılması, Sözleşmenin ve diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının yetkili merci ya da mahkeme kararı ile geçersiz, hükümsüz sayılması durumunda, İçerik Sağlayıcı söz konusu hüküm veya hükümleri verilen karar doğrultusunda Kanunlara uygun olarak düzenleyebilir veya söz konusu hükümleri sözleşmeden ayrı tutarak, Sözleşmenin diğer hükümlerinin tamamen etkili ve geçerli kalmasına karar verebilir.

  • 10.3 Feragat ve Vazgeçme
  • İçerik Sağlayıcı’nın sözleşme kapsamındaki haklarının bir kısmını ya da tamamını uygulamaması veya uygulamayı ertelemesi, söz konusu haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi ya da uygulamayı ertelemesi, daha sonra çıkacak ihlal ya da temerrütlerden feragat edeceği anlamına gelmez. İçerik Sağlayıcı’nın feragati yazılı geçerlilik koşuluna tabidir, yazılı olmayan feragat hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz.


Madde 11 – Yürürlük ve Sona Erme

 • Kullanıcı web sitesinden veya mobil uygulamalar üzerinden “ Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum ” onay kutusunu işaretlemesi ve ardından gelen ekranda devam butonunu tıklamasından sonra işlemlerini tamamlaması ile elektronik ortamda Kullanıcı ile İçerik Sağlayıcı arasında akdedilmiş olur ve yürürlüğe girer. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın ürün ya da içeriklere erişmeyi kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatları doğrultusunda üyeliğini sona erdirmesi, İçerik Sağlayıcı ile Kullanıcı arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile başka hiçbir işlem ya da ihtar yapmaksızın kendiliğinden sona erer. Kullanıcı’nın madde 6 ve madde 7 de sayılan yükümlülükleri sözleşme sona erse dahi devam eder. Bu nedenle Kullanıcı sözleşme hükümsüz kalmış olsa dâhi, İçerik Sağlayıcı ’ya ait ürün ya da içerikleri ifşa etmemek, kopyalamamak, çoğaltmamak ve güvenliğini ihlal etmemek zorundadır. İşbu sözleşme Kullanıcı ‘ya 365 gün erişim hakkı sağlar. Söz konusu sürenin dolması ile birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşme sona erer. Kullanıcı sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra, İçerik Sağlayıcı’nın talebi halinde www.classcope.com ve mobil uygulamalar üzerinden elde ettiği her türlü belge, görüntü, ses ve her türlü içeriği kendi mülkiyeti ya da yönetiminde bulunan tüm bilgisayar ve donanımlardan silmeyi taahhüt eder. Ayrıca söz konusu belgelerin yazılı baskısı alınması durumunda söz konusu baskıları imha eder.Madde 12 – Geçerli Mevzuat ve Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunları hükümlerine tabidir. Taraflar arasında bu Sözleşme ’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


İşbu ONİKİ ana maddeden ve YEDİ sayfadan oluşan Sözleşme, ………………. Tarihinde düzenlenmiş olup, Kullanıcı’nın sözleşmeyi okuduktan ve onay kutusunu işaretleyerek kabul ettikten sonra, bir nüshası Kullanıcı’nın belirttiği e-posta adresine otomatik olarak postalanacaktır.