Muvafakat Formu

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer mer’i mevzuat uyarınca; iş ilişkisi kapsamında veya başka yollarla paylaşmış olduğum kişisel verilerimi (isim, soy isim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, alışveriş bilgileri gibi) ile özel nitelikli kişisel verilerimi (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) ERİM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanmasına, kaydedilmesine, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılmasına, sınıflandırılmasına ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt etmekteyim.

Ayrıca ERİM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile kurulan ilişki nedeniyle elde edebilecek kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde edilen kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Şirket Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Şirketin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt etmekteyim.

İş bu muvafakat formunu kişisel verilerimin belirtilen şekillerde kullanılmasına onay verdiğimi belirterek, hiçbir baskı altında kalmadan hür iradem ile imza altına aldığımı beyan ve kabul etmekteyim.