Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları

Madde 1- SATICI

Unvanı : Erim Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hizmetleri A.Ş.

Adresi : Bamyasuyu Mahallesi 147. Sk. Stad 3 Apt. B Blok No:8/5

Haliliye/ŞANLIURFA

İnternet Adresi : www.classcope.com

Telefon Numarası : 0850 425 22 00

Mersis Numarası :

Madde 2- MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Classcope Türkiye’nin yeni nesil eğitim platformudur. Classcope 8.9.10.11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile birlikte KPSS Lisans ve Ön lisans adayları için hazırlamıştır.

Kişiye özel kurgulanan eğitim programımız, uzman öğretmenlerimizin videolu konu anlatımları, 40.000'in üzerinde soru ve çözümler, eğitim koçluğu ve öğrencilerin eksiklerini tespit edip tercihlerine yönelik en doğru yol haritasını oluşturan akıllı ölçme değerlendirme sistemiyle sınavlara hazırlık sürecinde zamanın doğru ve verimli değerlendirilmesi için size rehberlik ediyoruz.

Classcope, başlangıçtan itibaren öğrenciyi tanır ve eğitim yöntemini kişiye göre kurgular. Ders programı, konu anlatımları, çözeceği testler ve tüm içerik Türkiye'nin en iyi eğitmenleri tarafından kişiye özel hazırlanır. Classcope’ ta yer alan konu anlatımları, sorular veya içerikler değişen sisteme ve müfredata yüzde yüz uygundur. Böylece adaylar seviyelerini gerçeğe en yakın olarak görebilir ve akıllı rehberlerle sunulan program da ilerleme ve eksiklere göre dinamik olarak güncellenir.

Daha detaylı bilgi almak için www.classcope.com adresini ziyaret edebilir veya 0850 425 22 00 Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Sözleşme 365 gün kullanım hakkı sağlar. Söz konusu sürenin bitimi ile birlikte başka hiçbir işlem yapmaksızın sözleşme kendiliğinden fesholur.

Madde 4 – MALIN TESLİMİ VE SATICININ BORCUNU İFA ETMESİ

ALICI’NIN, satın aldığı online hizmet-mal ile ilgili ön bilgilendirme formunu okuyup, malı satın aldıktan hemen sonra, başka hiçbir işlem yapılmasına gerek olmaksızın, ön bilgilendirme formunda belirtilen süre ve şartlarda ALICI’nın belirlediği kullanıcı adına erişim izni verilir. Online hizmet-mal bu anda teslim edilmiş sayılır.

ALICININ, online hizmet-mal dışında satın aldığı diğer mallar ise ALICI’nın eline ulaştığı an teslim edilmiş sayılacaktır.

SATICI, satın alınan malın ön bilgilendirme formunda belirtilen şekil, şart ve niteliklerine uygun olarak ALICI’YA ifa etmek zorundadır. Okuyup onaylamış olduğunuz bu ön bilgilendirme formunun bir örneği, SATICI tarafından saklanacaktır. Ürün, kullanıcının gireceği T.C. Kimlik numarası ile satılabilecek ve/veya aktive edilebilecek olup, bu bilgiler Satıcı tarafından güvenli bir biçimde saklanacak ve üçüncü şahıslarla diğer sözleşmelerde belirtilen hususlar dışında paylaşılmayacaktır.

Bu ön bilgilendirme formuna www.classcope.com adresinden ulaşabilir veya bir örneğini yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

İçeriklerin bir kısmının telif hakkı üçüncü kişilere ait olabilir. Böyle bir durumunda verilen bilgi ya da içeriğin doğru veya yanlış olmasından kaynaklanan zararlardan SATICI‘nın sorumluluğu yoktur.

Madde 5 – MAL VEYA HİZMETİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK FAKTÖRLER VE KORUMA YÖNTEMLERİ

Satın aldığınız mal veya hizmete internet üzerinden erişim mümkündür. Erişim sağlayacağınız internet bağlantı yönteminiz ve hızınız ile birlikte kullanmakta olduğunuz elektronik cihazın (tablet, telefon, PC vs. ) teknik özellikleri, mal veya hizmetten etkin ve verimli yararlanmanızı etkileyebilecektir. Bu nedenle mal veya hizmetten en verimli ve etkin şekilde yararlanabilmeniz için, yüksek hızda bir internet bağlantısına ve bağlantıyı destekleyen maksimum donanıma sahip bir elektronik cihaza sahip olmanız önerilmektedir. Mal veya hizmetten yararlanmak yüksek data transferini gerektirebilir. Söz konusu yüksek data transferi nedeni ile internet servis sağlayıcınızın uygulayabileceği ek ücretlendirmeler, limit-kota aşımlarınızdan veya herhangi bir nedenden kaynaklanabilecek ücretlendirmelerden SATICI’nın sorumluluğu yoktur.

Madde 5 – MAL VEYA HİZMETİN BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ

5.1 Süresi

İş bu sözleşmenin süresi 1 ( Bir ) yıldır. Bir yıllık kullanım bedeli peşin………………………………………..Bu bedel, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

5.2 Ödeme Seçenekleri

Havale/Eft Yolu İle ödeme: Mal veya hizmet bedelinin SATICI’ya ait www.classcope.com internet adresinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi suretiyle yapılan ödeme yöntemidir.

Kredi Kartı İle Ödeme: Mal veya hizmet bedelinin SATICI’ya ait www.classcope.com internet adresinde yer alan yönergeleri izleyerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, mal veya hizmet bedeli elektronik yetkili ödeme firması aracılığı ile tahsil edilmektedir.

Madde 6- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATİ

ALICI, İşbu sözleşmenin tarafı olan SATICI’nın ve SATICI’ya ait grup şirketlerinden, SATICI’nın ortaklarından gelecek her türlü reklam, tanıtım ve yapmış veya yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgilerin e-posta, kısa mesaj, telefon vb. iletişim yolları ile tarafına ulaştırılmasını peşinen kabul eder. Ancak söz konusu reklam, kampanya vb. bilgilendirilmenin yapılmamasını SATICI’ya bildirilmesinden 7 ( Yedi ) gün içerisinde ticari elektronik iletisi gönderilmesi durdurulur.

Madde 7- KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI VE KORUNMASI

SATICI, ALICI’nın, kullanıcının alıcıdan farklı bir kişi olması durumunda ise KULLANICININ eğitim, kişisel ve kullanım verileri ile birlikte diğer bilgilerini, ALICI’NIN güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu verileri uygulamalarında ve ya pazarlama da kullanabilir ve ayrıca bu bilgileri kendi bünyesinde süresiz olarak muhafaza edebilir.

SATICI, KULLANICI’nın isim, soy isim, fotoğraf vb. bilgilerini, ALICININ güvenliğini ihlal etmemek şartı ile reklam olarak paylaşabilir.

ALICNIN, kullanıcının alıcıdan farklı bir kişi olması durumunda ise KULLANICININ sınav sonuç bilgilerini ÖSYM’den talep edebilir, söz konusu sonuçları reklam olarak paylaşabilir, süresiz olarak muhafaza edebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Madde 8 – MÜCBİR SEBEPLER

Ülke genelinde, kullanıcının mal veya hizmete erişim sağlamak istediği yerde veya Classcope veri tabanının muhafaza edildiği yerde yangın, isyan, doğal afet, savaş, salgın, altyapı – internet arızaları, ülkeler arasında uygulanan ambargo, internet saldırıları, idari ve yetkili merciler tarafından verilen erişimi kısıtlama veya engelleme kararları, terör ve kötü hava koşulları da dâhil olmak üzere, SATICININ elinde olmayan nedenlerle birlikte Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde SATICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik veya hiç ifa etmeme nedeni ile sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda KULLANICI’nın SATICI’dan gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme nedeniyle hiçbir şekil, suret ve nam adı altında bir bedel veya tazminat talep etme hakkı olmayacaktır.

Madde 9 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu sözleşmede belirtilen 1 ( Bir ) yıllık sürenin bitmesi ile birlikte sözleşme başka hiçbir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

ALICI bu sözleşme ile birlikte diğer sözleşmelerde yer alan sorumluluklarını yerine getirmediği zaman, SATICI’nın süre vermeksizin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

SATICI, iş, çalışma vb. değişikliklere bağlı olarak ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu mal veya hizmeti ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir ya da sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, ALICI'nın varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel kullanım oranı düşüldükten sonra kendisine iade edilecek olup, ALICI'nın bunun dışında hiçbir şekil, suret ve nam adı altında bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

Madde 10 – CAYMA HAKKI

Mal veya hizmetin, ALICI’NIN bu sözleşmede belirttiği adresine teslim edilmesinden, online olarak kullanılacak mal veya hizmetlerde ise ALICI’NIN internet üzerinden satın aldığı andan itibaren 14 ( On Dört ) gün içerisinde sebep göstermeksizin cayma hakkı vardır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için, ALICI’nın 14 günlük süre içerisinde SATICI ‘ya telefon ya da e-posta aracılığı ile ulaşarak cayma hakkını kullandığını bildirmesi ve aynı zamanda söz konusu mal veya hizmetin hasar görmemiş olması, tekrardan SATICI tarafından satışa arz edebileceği durumda olması gerekmektedir. Bununla birlikte satıcının tekrardan satışa arz edemeyeceği mal ve hizmetler üzerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılması halinde SATICI’nın işbu sözleşme ile belirttiği adresine cayma hakkının kullanıldığı andan itibaren 7 ( Yedi ) gün içerisinde, cayma hakkı kullanılmak istenilen mal ve ya hizmete ait orijinal faturanın ve kutunun ambalajı ile birlikte hasar görmemiş şekilde teslim edilmesi gerekir. Teslimatı izleyen 10 ( On ) gün içerisinde mal ve ya hizmetin bedeli kargo masrafları dâhil olmak üzere, ALICI’YA iade edilir. Mal ve ya hizmete ait orijinal fatura ve ya kutunun eksik olduğunun anlaşılması halinde iade talebi reddedilir ve ALICI’YA ödeme yapılmaz ve karşı ödemeli olarak ALICI ’ya gönderilir.

Madde 11 – MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Her türlü soru, talep, tavsiye ya da şikâyetlerinizi www.classcope.com adresinden veya 0850 425 22 00 Müşteri Hizmetleri numarasından iletebilirsiniz. Ayrıca, her yıl belirlenen parasal sınırlar çerçevesinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki yetkili Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne şikâyet başvurusu yapabilirsiniz.

image
image
image
image
image
image
image
image